ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Leo Design Group พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก
หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด

สำหรับลูกค้า :
contact@leodesign.group
สำหรับติดต่อสมัครงาน : hr@leodesign.group

ติดตามผลงานทาง Instagram
Just like this place, gold always signifies wealth and extravagance. But if some homeowner wants to keep it low-key, pairing with light blue, the peaceful and serene color, the complete look becomes magically softer. When you don’t want something too much, too obvious, choose something completely different to balance it. That’s all.
.
🎖Our project : One 9 Five Asoke - Rama 9
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
Just like this place, gold always signifies wealth and extravagance. But if some homeowner wants to keep it low-key, pairing with light blue, the peaceful and serene color, the complete look becomes magically softer. When you don’t want something too much, too obvious, choose something completely different to balance it. That’s all. . 🎖Our project : One 9 Five Asoke - Rama 9 . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
View on Instagram |
1/12
Bring back the classic vibes of the old days by the traditional upholsteries featuring a bit of maximal accessories and textures.
.
🎖Our project : Private Residence, Bangkok
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
Bring back the classic vibes of the old days by the traditional upholsteries featuring a bit of maximal accessories and textures. . 🎖Our project : Private Residence, Bangkok . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
2 วัน ที่ผ่านมา
View on Instagram |
2/12
A striking artistic element that changes your room into the art gallery, as well as the rich and bold palette that sets the scene perfectly.
.
🎖Our project : Land & Houses, Bangkok
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
A striking artistic element that changes your room into the art gallery, as well as the rich and bold palette that sets the scene perfectly. . 🎖Our project : Land & Houses, Bangkok . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
2 วัน ที่ผ่านมา
View on Instagram |
3/12
With the finest furnishing and artistic chandelier, honoring your prestigious lifestyle in style with modernized decor and futuristic elegance.
.
🎖Our project : Private Residence, Bangkok
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
With the finest furnishing and artistic chandelier, honoring your prestigious lifestyle in style with modernized decor and futuristic elegance. . 🎖Our project : Private Residence, Bangkok . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
3 วัน ที่ผ่านมา
View on Instagram |
4/12
Clean lines with the hidden playfulness.
Something chic and classy always happens when the simpleness meets small but impactful gimmick.
.
This VIP room only uses a brownish tone for the whole area, but the level of saturation, from light to dark color, from plain to complex texture, brings the various gradients and colorful emotions, even though there’s one color there.
.
🎖Our project : Private Residence, Bangkok
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
Clean lines with the hidden playfulness. Something chic and classy always happens when the simpleness meets small but impactful gimmick. . This VIP room only uses a brownish tone for the whole area, but the level of saturation, from light to dark color, from plain to complex texture, brings the various gradients and colorful emotions, even though there’s one color there. . 🎖Our project : Private Residence, Bangkok . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
View on Instagram |
5/12
Spotlight on the most flawless combination of all time.
A dark hardwood itself expresses a strong, reliable, and sophisticated accent, especially in the design of ancient logs.
.
Pairing with the gentle drop of a crystal chandelier, the alluring contrast of them resembles the beauty of a rainy day, when raindrops are falling smoothly on the old sycamore trees.
.
🎖Our project : Private Residence, Bangkok
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
Spotlight on the most flawless combination of all time. A dark hardwood itself expresses a strong, reliable, and sophisticated accent, especially in the design of ancient logs. . Pairing with the gentle drop of a crystal chandelier, the alluring contrast of them resembles the beauty of a rainy day, when raindrops are falling smoothly on the old sycamore trees. . 🎖Our project : Private Residence, Bangkok . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
View on Instagram |
6/12
Nature is simple, while abstract art may take time to understand.
.
What about blending it together? 
The soft and friendly vibes of greenery and wood can be the natural atmosphere that makes the artwork stand out with more liveliness.
.
🎖Our project : Private Residence, Bangkok
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
Nature is simple, while abstract art may take time to understand. . What about blending it together? The soft and friendly vibes of greenery and wood can be the natural atmosphere that makes the artwork stand out with more liveliness. . 🎖Our project : Private Residence, Bangkok . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
View on Instagram |
7/12
Let your room be your strength and stability.
Brown is not only the color, it also helps you to stay grounded at work.
Choose the right color and you will gain power from it.
.
🎖 Our project : Office Building, Bangkok
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
Let your room be your strength and stability. Brown is not only the color, it also helps you to stay grounded at work. Choose the right color and you will gain power from it. . 🎖 Our project : Office Building, Bangkok . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
View on Instagram |
8/12
Delicate hand-carved furniture pieces featuring luxurious plump upholstery define the aesthetics of modern Moroccan interior.
.
🎖Our project : Private Residence, Bangkok
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
Delicate hand-carved furniture pieces featuring luxurious plump upholstery define the aesthetics of modern Moroccan interior. . 🎖Our project : Private Residence, Bangkok . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
View on Instagram |
9/12
Do you think gray and brown go together? Of course, they do!
It’s one of the classic combos. Gray is neutral, steady, elegant, and sophisticated, a good base color to pair with others. While Brown generates a sense of coziness, comfort, and protection. It looks homely and natural.
.
🎖Our project : Private Residence, Bangkok
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
Do you think gray and brown go together? Of course, they do! It’s one of the classic combos. Gray is neutral, steady, elegant, and sophisticated, a good base color to pair with others. While Brown generates a sense of coziness, comfort, and protection. It looks homely and natural. . 🎖Our project : Private Residence, Bangkok . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
View on Instagram |
10/12
The simple but classic design is always the first choice. It doesn’t need to be fancy and complicated, just the clean line & neutral color is sometimes enough to show the beauty of detail.
.
🎖Our project : Wedding Venue & Event
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Instagram : @leodesigngroup or click https://bit.ly/3gY6A8d
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
The simple but classic design is always the first choice. It doesn’t need to be fancy and complicated, just the clean line & neutral color is sometimes enough to show the beauty of detail. . 🎖Our project : Wedding Venue & Event . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Instagram : @leodesigngroup or click https://bit.ly/3gY6A8d • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
View on Instagram |
11/12
Found yourself in the classic Hollywood scene at the country chic corner
.
🎖Our project : Land & Houses, Bangkok
.
.
Leo Design Group
Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services
• Website : https://leodesign.group
• Tel : +66 2-261-7733
• Email : contact@leodesign.group
.
#interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
Found yourself in the classic Hollywood scene at the country chic corner . 🎖Our project : Land & Houses, Bangkok . . Leo Design Group Interior Design • Architectural Services • Pre-construction Services • Website : https://leodesign.group • Tel : +66 2-261-7733 • Email : contact@leodesign.group . #interiordesign #interiordesigner #homedecoration #homeinteriors #luxuryhomes #minimalhouse #leodesigngroup
3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
View on Instagram |
12/12

ติดต่อเรา

  Head Office

  75/108,111 ชั้น 39 ตึก Ocean Tower 2 75/108,111 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110